Zadzwoń teraz+48 604 467 844

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu paleciaki.info - firma Blachdeker sp. z o.o., ul. Myślenicka 43, 32-031 Mogilany.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Ochrona danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę Blachdeker sp. z o.o., ul. Myślenicka 43, 32-031 Mogilany, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO.

Możesz przeglądać ofertę sklepu internetowego paleciaki.info i dodawać przedmioty do koszyka pozostając całkowicie anonimowym (bez podawania danych osobowych). Aby złożyć zamówienie na wybrany przez Siebie towar, możesz ale nie musisz być zalogowany jako klient. Założenie przez Ciebie konta w naszym sklepie internetowym i dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem wymaga wpisania w odpowiednie pola formularza wymaganych danych osobowych. 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku (wejście w życie RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ryszard Kudzia, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Blachdeker sp. z o.o., ul. Myślenicka 43, 32-031 Mogilany. Możesz skontaktować się z nami przesyłając korespondencję na adres wskazany powyżej lub kontaktując się z nami mailowo pod adresem: sklep@paleciaki.info

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

a) na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w zakresie w jakim zgoda została udzielona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

b) w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

c) w celu wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m. in. wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora pozwalający m. in. na dochodzenie ewentualnych roszczeń z umów oraz obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz od brzmienia obowiązujących przepisów prawa. W szczególności przetwarzamy dane związane z:

a) zawarciem i wykonaniem umowy – przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

b) wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie – do czasu wycofania przez Ciebie zgody;

c) wystawieniem dokumentów księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa;

d) dochodzeniem lub obroną roszczeń, zwłaszcza w przypadku sporu sądowego – przez czas do prawomocnego zakończenia postępowania i upływu terminów przedawnienia, określonych przepisami prawa.

 

Podanie danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy w zakresie usług oferowanych przez Administratora, dlatego też nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością podjęcia współpracy z Administratorem.

Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu ułatwienia skorzystania z przysługujących uprawnień zachęcamy do kontaktu z nami pod podanymi wyżej danymi kontaktowymi.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzając Twoje dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania.

Administrator, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa, nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych osobom trzecim, jednakże w związku z wykonywaniem zawartej umowy, możemy przekazywać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie naszym partnerom – podwykonawcom, a w szczególności dostawcom usług IT, kurierom, kancelariom prawnym oraz firmom zajmującym się obsługą księgową. Ponadto Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Bezpieczeństwo zakupów

Ze swojej strony zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas dokonywania zakupów w sklepie paleciaki.info. Jednak z przyczyn od nas niezależnych bezpieczeństwo to może być zagrożone, dlatego poniżej wymieniamy kilka podstawowych zasad bezpiecznego dokonywania zakupów w Internecie. Trzymanie się ich z pewnością pomoże zapobiec ewentualnym późniejszym problemom!

Zasada 1

Podczas rejestracji w naszym systemie wymyśl takie hasło, które będzie trudne do odgadnięcia przez inne osoby. Nie należy używać swojej daty urodzenia, numeru telefonu, imienia dziecka itp. Warto użyć co najmniej ośmiu losowo wybranych dużych i małych liter, cyfr i symboli.


Zasada 2

Jeżeli nie jesteś jedynym użytkownikiem komputera lub dokonujesz zakupu za pomocą publicznie dostępnego komputera, powinieneś wylogować się natychmiast po dokonaniu jakiejkolwiek operacji na swoim koncie, w tym transakcji zakupu.


Zasada 3

Sprawdź czy przeglądarka nie ma włączonej opcji zapamiętywania haseł wpisywanych w formularze na stronach www. Jeśli Twoje hasło zostało zapamiętane przez przeglądarkę, z której korzystasz na komputerze publicznym, należy je usunąć w opcjach ustawień przeglądarki.
Jeżeli natomiast dokonujesz zakupów z domu, nie musisz się o to martwić. Bezpieczeństwo zakupów dokonywanych w domu jest o wiele większe.


Zasada 4

W celu prawidłowego działania naszego sklepu przeglądarka, z której korzystasz powinna mieć włączoną obsługę plików cookie. Będą tam zapisywane tylko i wyłącznie informacje niezbędne do właściwego funkcjonowania naszego systemu.


Uwaga! w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zamówienia prosimy o:

Zapoznanie się z zasadami kupowania w sklepie paleciaki.info w celu uniknięcia niejasności.

Uważne i poprawne wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w procesie składania zmówienia.

Sprawdzenie wszystkich danych dotyczących zamówienia zawartych w mailu potwierdzającym to zamówienie. W razie nieprawidłowości prosimy o kontakt.