Infolinia:+48 604 467 844

Gwarancja i zwroty

Gwarancja

 

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego paleciaki.info objęte są gwarancją sprzedawcy. Treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez sprzedawcę.

2. Obowiązują Ogólne Warunki Dostaw i Gwarancji Blachdeker (OWDiG)

 

Zwroty do 14 dni od zakupów

 

1. Klient będący jednocześnie konsumentem (osobą fizyczną), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@paleciaki.info bądź też listownie na adres:

BLACHDEKER
ul. Myślenicka 35
32-031 Mogilany

Uwaga! Zgodnie z ustawą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie dowodu zakupu i informacji o numerze konta na które należy dokonać zwrotu. Uwaga: dowód zakupu, paragon fiskalny lub faktura VAT, jest bezwzględnie wymagany do zwrotów czy reklamacji. Nie uznamy zwrotu bez w/w dowodu zakupu.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu dni).
4. Zwrot kosztów następuje w ciągu 14 (czternastu) dni od przyjęcia przez Sklep zwracanego towaru.
5. Podmiotom nie będącym konsumentem (Konsumentem jest osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową) nie przysługuje prawo zwrotu.

 

Wymiana

 

1. Towar zakupiony w sklepie podlega wymianie.
2. Wymiana może nastąpić w przypadku, gdy wymieniany towar nie nosi śladów użytkowania. Do przesyłki należy dołączyć paragon/fakturę.
3. W przypadku wymiany towaru Klient pokrywa koszty związane z wysyłką towaru w  obie strony